Ge en gåva

För att ge en gåva till "Lyft ett barns" arbete gör du en inbetalning på vårt 90-konto (inom Sverige):

Bankgiro 900- 1934

Swish nummer 1239001934

Glöm inte att notera vilket projekt du vill ge till!

 För närvarande finns det ingen möjlighet att ge via internet på vår hemsida.

Utlandsinbetalningar

Om du vill ge en gåva och befinner dig i något annat land än Sverige använder du följande:

LYFT ETT BARN UT UR MÖRKRET
Swift/BIC: HANDSESS
Kontonummer: 731 794 362
IBAN    SE69 6000 0000 0007 3179 4362

Kontoförande kontor: Torget 2 A, Box 2063, 196 02 Kungsängen

 

Give a donation

If you want to give a donation to any of the projects supported by Lift a child out of darkness, please use the account number and address below.
Please mark your payment with the name of the project and country that you want to donate to.

LYFT ETT BARN UT UR MÖRKRET
Swift/BIC: HANDSESS
Account number: 731 794 362
IBAN SE69 6000 0000 0007 3179 4362 

Address to bank office: Torget 2 A, P O Box 2063, S - 196 02 Kungsängen