Banner flickhemsbygge i Nepal

Nybyggnation av "Restoration Center" för flickor i Katmandu Nepal

Nu kan du vara med och rädda flickor undan ensamhet, kriminalitet, trafficking och prostitution. Många av flickorna miste sina hem och sina anhöriga under jordbävningen i april 2015. För närvarande bor de i en lägenhet i väntan på att deras nya hem skall bli färdigt.

Grundstenen till flickhemmet lades i början av december 2015 då Göran Zetterlund (vice ordförande i Lyft ett barn) besökte projektet och flickorna i Katmandu.
Nu samlar vi in 250 000 kronor för att komma igång med byggnationen så snart som möjligt.

LÄS mer om projektet här

Se FILM

Se FILM från besök maj 2016

Partners i detta projekt:  församlingen Arken och Trosgnistans mission

Mottagarorganisation: Bethel Fellowship Trust

Ge en gåva

Du kan ge din gåva till bankgiro 900-1934 eller Swisha den till 123 900 1934. Märk inbetalningen "Flickorna i Nepal".


Kolkata 2016

Nybyggnation av utvecklingscenter för flickor i Kolkata Indien

Byggnadsarbetet startade våren 2010. En del-invigning av det första bostadshuset hölls i februari 2012 och arbetet med utvecklingscentret fortsätter. De femton första flickorna flyttade in i juni 2012 och den stora invigningen hölls i november 2013. Centret ligger i byn Sonarpur 25 km sydost om Kolkata city. 
Det har tre bostadshus för ca tio - tolv flickor i varje, matsal och köksbyggnad, samlingslokaler, vattentank, tvättstuga/förråd, kontor, bostad för personal, ett gästhus och en hälsoklinik.

Miljöaspekter

Centret använder solenergi bl a för belysning och uppvärmning av vatten genom s k solar heating system, och har ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall. På tomten finns möjlighet att anlägga odlingar för självhushåll.

Aktuella behov

Insamlingen pågår kontinuerligt tills centret är helt färdigbyggt och inrett. 
Det största behovet nu är att göra i ordning gräsmattor, lekytor, parkeringsplats, infartsvägen och odlingar för självhushåll. Hälsokliniken behöver inredas med möbler och medicinsk utrustning. 

Läs mer om första etapperna i projektet i broschyren "Drömmar blir verklighet - vi bygger för Indiens flickor".

Se FILM Rent vatten till centret

Se FILM från besök och rundvandring på centret juni 2016

Se FILM Nu samlar vi in pengar till en lekpark åt flickorna (januari 2017)

Samarbetspartners

Arken, Hannah Graaf Karyd och bloggportalen Femme.se med respektive kontaktnät, m fl.

Mottagarorganisation

Bethel Fellowship Trust, Coimbatore Indien.   

Ge en gåva 

Kolkatabroschyren

   Du kan läsa mer om projektet i denna
   8-sidiga broschyr (Pdf-format).


 Bildspel Indiens förlorade döttrar