På väg till skolan Kolkata 2015

Utvecklingscenter för flickor i Kolkata

_______________


Jordbruksprojekt Nepal

Jordbruksprojekt och djurfarm i Katmandu Nepal

_______________


Datorutbildning Uganda

Skolprojekt datorutbildning i Uganda

_______________


Skolklass med flickor i Kolkata Indien 2011


Utvecklingscenter för flickor i Kolkata Indien

Vi vill ge flickor från fattiga förhållanden en ny chans i livet! De ska inte behöva leva som gatubarn eller bli utsatta för övergrepp och kriminalitet. På centret ska 30 - 35 flickor få en trygg uppväxt, de ska få känna att de är älskade och värdefulla och få hjälp att bearbeta svåra upplevelser. De ska få utbildning och yrkesträning, bli medvetna om sina rättigheter i samhället och uppmuntras och stödjas i att själva påverka sin framtid. De får sin grundutbildning i skolor som ligger nära centret. Centret började byggas 2010 i ett samarbete mellan Bethel Fellowship Trust och församlingen Arken. De första femton flickorna flyttade in i juni 2012. Idag bor 23 flickor här och flera nya flickor väntar på att få komma till hemmet.

Läs mer om bygget. 
Den stora invigningen ägde rum i november 2013. Då invigdes bl a en byggnad med kontor, gästrum och ett hus för föreståndarparets familj. 
Här kan du se bilder från invigningen

Tomten skall göras i ordning med lekytor och plats för odlingar av bl a kokospalmer, frukt och grönsaker för självhushåll. Tomtmarken skall användas effektivt för att ge skördar som också kan bidra till intäkter och drift av centret i framtiden.

Planer för den närmaste framtiden

Utbildningsprogram i praktiska ämnen håller på att startas (t ex sömnad), som även ska rikta sig till befolkningen (främst unga kvinnor) i närområdet. Genom kliniken vill vi erbjuda basal hälsovård, rådgivning och vägledning, undervisning om hygien, anordna kurser och seminarier för att vidareutbilda dem som arbetar bland barn och i social verksamhet. Samarbete har etablerats med Hope Hospital.
I februari 2017 började vi det slutliga arbetet med iordningställande av grönområden och en lekplats till barnen
Se FILM från besök på centret juni 2016

Se FILM från Faddergalan november 2016 om utvecklingen på centret

Samarbetspartners

Församlingen Arken, Hannah Graaf och hennes bloggportal Femme och deras respektive kontaktnät 

Mottagarorganisation Bethel Fellowship Trust, Indien.

Ge en gåva

_________________________________________


Banner Nepal

Jordbruksprojekt och djurhållning i Nepal

Ett pojkhem för ca 20 - 25 fattiga pojkar i Katmandu har under 2014 startat detta som ett självförsörjningsprojekt för att bl a kunna finansiera pojkarnas skolgång. Boskapsfarmen har genererat inkomst redan från första dagen, eftersom de köpt in bufflar som redan producerar mjölk. De är i olika åldrar så att mjölkproduktionen sker med kontinuitet utan avbrott. Intäkten genom uppfödning av grisar kommer att vara mer säsongsbetonad.
Kostnad för att få igång en kontinuerlig produktion och den nödvändiga infrastrukturen beräknas till ca 100 000 kronor. Mer information finns i Pdf-filerna här nedan.

Mer fakta om projektet

Rapport från Nepal november 2014

Film från besök i Nepal december 2015

Film från besök i Nepal maj 2016

Mottagarorganisation:

Bethel Fellowship Trust, Indien, som driver arbetet på pojkhemmet i Katmandu genom lokala ledare.

Ge en gåva

____________________________________________________


Skolbarn Uganda

Skolprojekt datorutbildning i Uganda

Det primära målet för projektet är att ge elever i secondary school vid Kitetika College större möjligheter att studera datorkunskap i enlighet med mål som Ugandas utbildningsdepartment satt upp. För att kunna ge denna utbildning är antalet tillgängliga datorer på skolan avgörande. I dagens läge har skolan bara sex datorer på cirka 850 elever och 60 lärare. Många av lärarna har även brister i sin datorkunskap. Därför är en del av projektet också att utbilda lärare inom området.  

De långsiktiga vinsterna av projektet är inte enbart på individnivå utan bidrar även till att samhället och landet höjer sin kunskapsnivå genom att få tillgång till internet och sociala medier, och det ger förutsättningar för elever att efter sin utbildning få bättre arbeten. Ett college med adekvat datorutrustning kommer även att attrahera fler elever till skolan vilket på lång sikt gör skolan mer självförsörjande.

Mer fakta om projektet

Insamlingsmål: 175 000 kronor.

Mottagarorganisation

ABC Children´s Aid Uganda

Ge en gåva

_____________________________________________________


Kolkatabroschyren

   Broschyr om utvecklingscentret 
   i Kolkata. Här kan du läsa
   mer om projektet.


 Bildspel Indiens förlorade döttrar