Invigning av utvecklingscentret i Kolkata

14 Oct, 2013

Byggnadsarbetet har pågått i drygt 4 år och den 6 november var det stor invigningsfest på utvecklingscentret för flickor i Kolkata!

Under invigningen medverkade Linda Bergling ordförande i Lyft ett barn, och Hannah Graaf från "Femme" (f d Bloggfamiljen) tillsammans med vår samarbetspartner i Indien, David Prakasam. Många lokala ledare kom till invigningsfesten liksom boende i närområdet och de som arbetat med byggnationen. Flickorna deltog i festprogrammet med dans och drama.  

Under besöket i Indien startade planeringen av nästa fas i detta projekt - upplägget av kurser inom olika områden liksom byggande och uppstart av en klinik. Tack vare detta center kommer många indiska flickor och unga kvinnor att få en helt ny framtid! Styrelsemedlemmar ur Lyft ett barn kommer att besöka Kolkata igen i februari 2014, för att arbeta ut och konkretisera planerna tillsammans med de lokala ledarna. Dessutom skall den nyaste delen av centret inredas med belysning och möbler och utomhusområdet göras i ordning med lekytor och odlingar. Fortsatt insamlingsbehov ca 300 000 kronor.

Invigning Kolkata 2013