Film från djurfarmen i Nepal

23 Mar, 2016

Jordbruksprojektet och djurfarmen i Katmandu Nepal startades på initiativ av organisationen Bethel Fellowship Trust som i samarbete med församlingen Arken drivit ett pojkhem sedan 2005.
De ville få möjlighet till självförsörjning där projektet både ger arbetstillfällen för de äldre pojkarna och ger en ekonomisk intäkt som hjälper dem att t ex betala pojkarnas skolavgifter.
Genom Lyft ett barn har pengar samlats in under några år och djurfarmen har börjat ge vinst genom att de föder upp och säljer grisar och bufflar samt har en egen mjölkproduktion.
De har även odlingar av olika grödor som ger mat till pojkhemmet och så småningom även ska kunna produceras för försäljning.

Här kan du se en FILM från besök i december 2015.

HÄR kan du se film från besök på djurfarmen i maj 2016.

Ge en gåva

  
Vill du ge en gåva för inköp av nya bufflar?
Sätt in den på bankgiro 900-1934 och märk inbetalningen "Djur Nepal".

Göran i Nepal 2015

Jordbruksodlingar Nepal 2015

Odlingar Nepal 2015