Behov av fler bufflar till djurfarmen i Nepal

13 Feb, 2017

På djurfarmen i Nepal har vi för närvarande 8 bufflar varav 4 är dräktiga och inte ger någon mjölk under ett års tid. Det innebär att det just nu bara är 4 som ger mjölk och det är alldeles för lite. Så här ser vår utvecklingsplan ut:

1) I första steget behöver vi köpa in flera bufflar med kalv för att kunna få en ökad inkomst, så den täcker barnens skolutbildning.
2) I steg två behöver vi minst ha 20 mjölkande bufflar för att starta och genomföra steg 3 - ett eget mejeri.
3) Steg tre innebär uppstart av ett litet mejeri. Just nu inväntar vi budget och information om vilka produkter som är möjliga att tillverka.

I slutet av mars kommer Linda Bergling och Göran Zetterlund att besöka både pojkhemmet, flickhemmet och djurfarmen i Nepal. 
De  kommer att träffa ledare och arbetare på plats, få mer utförlig information och också göra videoinspelningar från besöket.
Vill du stödja projektet? Hör gärna av dig på e-post till info@lyftettbarn.se

Broschyr finns HÄR