Resa till Nepal och Kolkata i mars/april

14 Feb, 2017
I månadsskiftet mars/april kommer Linda Bergling och Göran Zetterlund (ordförande och vice ordförande i Lyft ett barn) att besöka projekten i Nepal och i Kolkata.
De skall träffa flickorna på flickhemmet, se hur byggnationen av det nya centret löper på, besöka pojkhemmet och även djurfarmen.
Det är ganska intensivt arbete som pågår i båda projekten och vi har behov av att samla in pengar kontinuerligt för att byggprocesserna skall kunna fortsätta smidigt utan uppehåll.

I Kolkata har arbetet med iordningställande av tomten påbörjats och vi vill gärna få planteringar och även lekplatsen för barnen på plats innan monsunperioden börjar.

Vill du ge en gåva?
Sätt in den på bankgiro 900-1934 och märk din inbetalning "Kolkata" eller "Nepal".
Tack för ditt stöd!