• Reserapport

  by Anita Rikardsson | May 08, 2017

  I månadsskiftet mars/april besökte vår ordförande Linda Bergling och vår vice ordförande Göran Zetterlund projekten i Nepal och i Kolkata och här kommer några korta glimtar från deras besök.
   
  Byggandet av flickhemmet i Nepal går framåt. Den första våningen står klar och en andra våning har påbörjats. Allt invändigt arbete kvarstår och insamlingen pågår för att bygga hela hemmet klart. Du kan ge en gåva till BG 900-1932, märk den "Nepal".

  Hemmet skall ge fattiga och föräldralösa unga flickor/kvinnor en trygg uppväxt, och rädda dem från att hamna i sexhandel eller bli bortgifta. Alla flickorna får ett tryggt hem och en bra skolutbildning genom stöd från församlingen Arken (www.arken.org/mission) och från Trosgnistans mission, genom deras respektive fadderprogram.

  Linda på byggarbetsplatsen i Nepal mars 2017

  Linda och Göran besökte även djurfarmen med bufflar och kalvar utanför Nepal. Det behövs flera stödjare och sponsorer för att den ska växa och utvecklas och tanken är att de skall kunna starta ett eget mejeri i framtiden. Farmen ger arbetstillfällen och försörjning för de äldre pojkarna som vuxit upp på församlingen Arkens barnhem i Katmandu. Och överskottet från mjölkförsäljningen på farmen stödjer pojkarnas skolutbildning.

  Linda och Göran besökte även utvecklingscentret i Kolkata. Där pågår för närvarande iordningställande av tomten med planteringar och grönområden. Flera nya flickor har kommit till centret och en grupp unga kvinnor från närområdet kommer varje vecka och får undervisning i sömnad.

  Sömnadsutbildning Kolkata

  Linda med flickorna i Kolkata

  Vi fortsätter insamlingen för att göra utvecklingscentret helt färdigt, bl a en lekplats för barnen och utrustning av hälsokliniken. Du kan ge en gåva till BG 900-1932, märk den "Kolkata". 

 • Kommande besök i Nepal och Indien

  by Anita Rikardsson | Feb 13, 2017

  Just nu planerar vi för den kommande resan.
  Linda Bergling och Göran Zetterlund, ordförande respektive vice ordförande i Lyft ett barn kommer att besöka två projekt i slutet av mars i år.

  Först blir det ett besök hos flickorna i Katmandu, för att träffa dem och se hur det går med byggnationen av det nya flickhemmet. Flickorna har mycket att berätta om hur deras liv fått en helt ny inriktning och nya möjligheter tack vare flickhemmet. Chena, som under sommaren genomgick en operation efter en svår brännskada, har också fått ett helt nytt liv tack vare alla er som stöttar arbetet i Nepal.

  Det kommer även att bli ett besök på djurfarmen där vi just nu är i behov av flera bufflar för att öka mjölkproduktionen. Några är dräktiga och under den tiden ger de ingen mjölk. Vi skulle behöva ca 20 bufflar totalt. Hör gärna av dig till oss på info@lyftettbarn.se om du vill stödja detta arbete.

  Resan går vidare till utvecklingscentret i Kolkata. Här händer det saker! Den stora tomten med gräsmattor och planteringar skall göras i ordning och vi behöver även samla in pengar för att utrusta lekplatsen för barnen.
  Sömnadsutbildningen har påbörjats och vi inväntar nya rapporter om hur det utvecklar sig.

 • Hälsningar från projekten i Katmandu och Kolkata

  by Anita Rikardsson | Jun 15, 2016

  Göran Zetterlund, vice ordförande i Lyft ett barn, har nyligen återvänt från ett två veckor långt besök i Nepal och Indien.

  Nepal
  Först besökte han de två projekten i Katmandu: djurfarmen och det nya byggprojektet/flickhemmet.
  HÄR kan du se film från hans besök.

  Indien
  Därefter åkte han till utvecklingscentret för flickor i Sonarpur utanför Kolkata. 
  HÄR kan du se hur arbetet fortskrider och du kan även höra två av de äldre flickorna berätta om vad centret har betytt för deras liv och framtid.

  Ge en gåva
  Vill du ge en gåva till något av dessa projekt går det bra till bankgiro 900-1932, märk din inbetalning med Nepal eller Kolkata.
  Tack för ditt stöd!

 • Slutspurt på insamlingen till Kolkata

  by Anita Rikardsson | Mar 29, 2016

  Efter besöket på utvecklingscentret i Kolkata i december har Göran Zetterlund haft kontinuerlig kontakt med byggmästaren. Nu skall avloppet åtgärdas så att risken för översvämning under nästa monsunperiod minimeras. Det är förstås viktigt att få detta klart inom några månader eftersom det börjar regna redan i juli.
  Göran kommer att besöka centret igen i månadsskiftet maj/juni för att se hur arbetet utvecklar sig.
  Nu samlar vi in 200.000 kronor för att göra färdigt det sista på byggnaderna och på tomten.
  Flera nya flickor har kommit till centret den sista tiden och vidareutvecklingen av kliniken och yrkesträningsprogrammen pågår parallellt med slutförandet av byggnationen.

  Vill du ge en gåva kan du göra det till bankgiro 900-1934 eller till vårt Swishnummer 1239001934.

   

 • God Jul och Gott Nytt År

  by Anita Rikardsson | Dec 21, 2015
  Nepal
  För någon vecka sedan återvände Göran Zetterlund från sin tio dagar långa resa till Nepal och Indien. I Nepal besökte han flickorna som för närvarande bor i en lägenhet medan de väntar på att det nya barncentret skall byggas. Han var med och lade grundstenen till nybygget. Insamlingen kommer att pågå under 2016 och vi ska beställa byggmaterial så snart som möjligt. Göran besökte också jordbruksprojektet som har flyttat till ett nytt landområde med mer plats för odlingar och bättre utrymme för djuren. Projektet går med vinst men vi skulle behöva investera i några flera bufflar med kalvar. Grisarna väntar två kullar med kultingar och alla djuren mår bra.

  Kolkata
  På utvecklingscentret i Kolkata träffade Göran byggmästaren, arkitekten och samarbetspartnern från Bethel Fellowship Trust, David Prakasam. Det är en hel del som behöver åtgärdas byggnadsmässigt efter sommarens häftiga översvämningar, bl a behöver avloppssystemet byggas om och infartsvägen höjas upp. Ett djupare dike behöver grävas runt muren så att vatten utifrån inte kan rinna in på tomten. Hela tomten behöver ställas i ordning med parkering och lekplats och nytt gräs behöver sås eftersom vildgräset tagit över efter regnperioden. Insamlingen till den sista etappen i byggnationen kommer att pågå en bit in på 2016.
  Flickorna på centret mår bra, flera nya är på väg in och några av de äldsta har flyttat ut för att studera vidare på skolor i bl a centrala Kolkata och i Bangalore.

  Ge en gåva
  Vill du stödja byggandet av flickcentret i Katmandu eller utvecklingscentret i Kolkata och ge flickorna hopp om en ljusare framtid?
  ge din gåva till bankgiro 900 1934 eller Swisha den till oss på 123 900 1934. Märk inbetalningen med respektive projektnamn.

  Tack!
  Stort tack till er alla som har gett era gåvor under 2015.
  Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
 • Faddergala, nytt projekt och resa till Indien

  by Anita Rikardsson | Nov 16, 2015
  Faddergalan den 24 oktober blev en härlig kväll (du kan se liveinspelningen från kvällen HÄR) och även starten på vårt nya insamlingsprojekt - att bygga ett center för utsatta flickor i Nepal.
  Det känns väldigt angeläget att komma igång med insamlingen till detta. Många drabbades hårt av jordbävningen i april i år, många familjer blev hemlösa och situationen för de fattiga ännu svårare, vilket gör risken ännu större att flickor hamnar på gatan, säljs som sexslavar eller till trafficking. Faddergalakvällens insamling som inbringade  drygt 85 000 kronor, gick dels till färdigställande av utvecklingscentret i Kolkata och dels till detta nya byggprojekt i Nepal. Insamlingen till Nepal kommer att fortsätta under hela 2016.
  Vice ordförande i Lyft ett barn, Göran Zetterlund, kommer att besöka utvecklingscentret i Kolkata, under december eller i början av nästa år. Eftersom monsunregnen i sommar varit extra kraftiga med stora översvämningar som följd, finns det en hel del som behöver åtgärdas bl a att höja tomten ytterligare liksom infartsvägen till centret. Den nya kliniken skall inredas och utrustning köpas in. Insamling till detta pågår också kontinuerligt.
 • Invigning av kliniken i Lapu Lapu

  by Anita Rikardsson | Feb 18, 2015
  I mitten av april åker vår ordförande Linda Bergling tillsammans med Magdalena Graaf till Filippinerna, till slumområdet Lapu Lapu i Cebu för att inviga den nya kliniken.
  Vi har redan fått goda rapporter om att många barn kommit till kliniken och fått hjälp med bl a omläggning av sår och vaccinationer, eller rådgivning och hjälp att söka sig vidare till annan vård på sjukhus.
  Du kan ge en gåva till invigningsfesten. Använd vårt bankgiro 900-1934 och märk inbetalningen "Invigning Lapu Lapu".

 • Nyheter från Kolkataprojektet

  by Anita Rikardsson | Feb 18, 2015
  Vår vice ordförande Göran Zetterlund kom hem i slutet av januari från besöket på utvecklingscentret i Kolkata. Under tiden där var det mycket saker att ordna. Bland annat var han ute och sicksackade sig fram i den hemska trafiken, för att göra en del inköp till centret och  för att besöka ”Doctor Water”, firman som kollar kvaliteten på vattnet. Några ytterligare prover ska tas för att kunna besluta om vi behöver köpa in en vattenreningsanläggning eller inte. Nya våningssängar beställdes till flickorna liksom täcken, kuddar, lakan och påslakan.
  Gästhuset är så bra, med två tvåbäddsrum, ett vardagsrum och eget kök. Även om våningen ovanför och tomten utanför just nu är en rörig byggarbetsplats var det skönt att bo nära flickorna och föreståndarparet. Det blir många tillfällen till spontana samtal, gemenskap och roliga stunder.

  Många barn och vuxna från byn kom till centret. De fick undervisning om hälsa och hygien och alla fick tandkräm, tandborste, schampo och tvål att ta med sig hem. En läkare från Hope Hospital kommer att vara knuten till kliniken och i framtiden bl a hjälpa till med vaccinationer av barnen. Hope Hospital är en organisation med specialister inom olika områden som ger sjukvård till de allra fattigaste.

  Ytterväggar och tak till övervåningen är klara, men nu återstår allt invändigt arbete med gjutning av golv, putsning av innerväggar, tak, montering av fönster och dörrar och installation av toaletter och duschar. Det övre planet kommer att inrymma kontor, sjukrum och ett stort allaktivitetsrum för t ex sömnadskurser och andra praktiska utbildningar.
  Ytterväggarna till vaktmästarbostaden är klara men även där återstår en hel del invändigt arbete.
  På tomten behöver vi så snart som möjligt göra i ordning gräsmatta och trädgård, lekplats och parkeringsplats.

  Vill du läsa mera detaljer från utvecklingen av centret kan du göra det HÄR!

 • Decemberhälsningar

  by Anita Rikardsson | Dec 15, 2014
  Vi hade en fantastisk kväll den 26 oktober när det var Faddergala.
  Vill du se hela kvällens program i repris går det bra HÄR.

  Nu planerar vi för en resa till Indien i mitten av januari. Bland annat kommer vår vice ordförande Göran Zetterlund att besöka utvecklingscentret i Kolkata, och även resa en dag till Nagpur för att undersöka möjligheterna att ge stöd till barn i slummen.
  I Kolkata pågår byggandet av övervåningen som kommer att innehålla kontor, sjukrum, allaktivitetsrum och klinik. Under besöket ska kontakten och samarbetet med Hope Hospital utvecklas liksom de första stegen i att bygga upp utrustningen av kliniken.

  Stort tack till er alla som gett era gåvor till vårt arbete under 2014!
  Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År 2015.
 • Nu förbereder vi årets Faddergala

  by Anita Rikardsson | Oct 07, 2014

  Lördagen den 25 oktober är det åter dags för Faddergalan - en kväll för barnen i världen.

  I år kommer Simon Ådahl, sångare, låtskrivare och musiker, att vara gästartist.
  Han blev känd redan i slutet av 70-talet då han tillsammans med sin bror Frank och två andra sångare bildade gruppen Edin & Ådahl. De vann den svenska uttagningen till Eurovision Song Contest 1990 med låten "Som en vind".
  Under våren 2013 släppte Simon sin andra soloskiva "Big Bang". Rockmusiken med influenser från 70-talet har alltid varit en självklar del av Simons musikintresse. Hans texter är mycket personliga och inspirerade av en stark tro.

  Redan kl 16.30 börjar aktiviteter för barn och familjer, servering, lotteri och second hand försäljning.

  Faddergalakvällen börjar kl 18.00. Plats: Kraftvägen 12 i Kungsängen.

  Faddergalan är ett samarrangemang med församlingen Arken.
  Varmt välkommen!

   

   

 • Resor till Nepal och Indien

  by Anita Rikardsson | Jun 17, 2014
  Vår vice ordförande Göran Zetterlund har nyligen kommit hem från sin resa till Nepal och Indien (Kolkata). Först besökte han vårt nystartade jordbruksprojekt i Nepal. För närvarande är det tre personer som hjälper till att bygga upp djurfarmen. Grisar har köpts in och mark och inhägnader för deras skötsel och uppfödning har gjorts i ordning. Nästa steg är att köpa in bufflar, som även kommer att ge mjölkproduktion för försäljning redan från första veckan. Mer rapporter och foton från besöket kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.
  Från Nepal åkte Göran till utvecklingscenttret för flickor i Kolkata där han bland annat träffade arkitekten och projekterade för byggandet av kliniken. Den kommer att byggas som ett andra våningsplan uppepå det som idag är gästhus och kontorsbyggnad. Byggnationen påbörjas under sommaren. En trädgårdsmästare har anställts för att göra i ordning uteområdet med gräsmatta, plantering av koksnötspalmer, blommor och häckar. Arbetet med att göra gångvägar på området har påbörjats. Det är viktigt att hålla bort det långa gräset eftersom ormar kan komma in på området och gömma sig. Några nya flickor (5 och 8 år gamla) har flyttat in, de kommer båda från moder Teresas verksamhet utanför Kolkata. Under sitt besök träffade Göran flera olika organisationer som vi kommer att samarbeta med i framtiden bl a Hope Foundation som driver sjukvård för de allra fattigaste. De kommer att vara en viktig samarbetspartner i uppbyggnaden av vår klinik.
 • Lite glimtar från Filippinerna och Indien

  by Anita Rikardsson | Apr 04, 2014

  Våra resor i februari gav oss bra inblick i projekten både i Filippinerna och i Kolkata i Indien. 
  Göran träffade de nya lokala ledarna för IGC foundation SE Asia, och arbetet med klinikerna i slumområdena Inayawan och Lapu Lapu. Arbetet med den nya kliniken i Lapu Lapu utvecklas. Lokalerna är rymliga och det finns air condition, men elförsörjningen behöver bli bättre. Under besöket kom ett team på sju läkare en dag och gjorde hälsokontroller och gav mediciner till både barn, ungdomar och vuxna i området. Vi planerar att ha en invigning av den nya kliniken i oktober i år. Göran träffade även ledarna för en annan av våra mottagarorganisationer CFF, där vi är i startgroparna med ett projekt som vänder sig till undernärda barn. Mer information om detta kommer framöver. 
  Det blev en intensiv kontaktskapande vecka i Kolkata. Kylskåp, stolar till samlingslokalen, möbler till gästhuset och till föreståndarbostaden, verktyg, madrasser m m inhandlades. En dag träffade vi byggmästaren och gick runt hela tomten för att inspektera det som gjorts och sådant som behöver kompletteras eller fortsätta byggas. Vi planerade för iordningställande av tomten och utomhusytorna och såg behovet av expertkunskap här, för att använda marken så effektivt som möjligt. Vi planerade för bygget av kliniken och inväntar ritningarna på den nu. Dessutom hann vi med flera studiebesök till andra organisationer som arbetar med hälsovård eller verksamheter som ger arbetstillfällen för utsatta grupper i samhället. Vi fick goda kontakter men det återstår en hel del planeringsarbete innan vi kan sätta igång våra kurser och utvecklingsprogram. Tillsammans med föreståndarparet pratade vi igenom möjligheterna att ta emot flera flickor till centret snart, vilka intagningsrutiner vi ska följa och vilka resurser som behövs för framtiden. 

  Go comment!
 • Resor till våra projekt och lite nyheter

  by Anita Rikardsson | Feb 11, 2014
  Under februari händer det en hel del på resefronten. För närvarande befinner sig vår vice ordförande Göran Zetterlund på Filippinerna. Han kommer att besöka våra samarbetspartners och bland annat dokumentera arbetet med foto och film. För någon vecka sedan fick vi rapport och bilder från den nya kliniken i Lapu Lapu. Det var glädjande nyheter att de nu är igång med inköp av utrustning och start av kliniken. Rapporten hittar du HÄR.
  Efter Filippinerna kommer Göran att fortsätta till Kolkata i Indien, där han tillsammans med Anita R Broomé från styrelsen kommer att köpa in möbler och utrustning till utvecklingscentret. De kommer att planera för byggandet av kliniken och tillsammans med våra partners planera innehåll i kommande utvecklingsprogram som ska drivas på centret.
  Den här veckan fick vi rapporter från byggmästaren att utomhusbelysning och varmvattenberedare är på plats i Kolkata, allt drivet med solenergi.
 • Juletid

  by Anita Rikardsson | Dec 23, 2013

  I morgon är det julafton ... en tid då man ger och får gåvor. Snart har ännu ett år gått. Det har varit ett fantastiskt och händelserikt år för oss i "Lyft ett barn". Vi är så tacksamma för alla er som gett och stöttat vårt arbete på olika sätt. Att få - för att sen kunna ge vidare till barnen som behöver det bäst - det är precis det vi vill med vår organisation.

  Faddergalan i början på december blev en härlig kväll med mycket sång och musik, både julens välkända och några för oss helt okända finstämda sånger på norska. Vi har ju under några år haft fokus på vårt stora byggprojekt i Kolkata, och det var verkligen härligt att få se filmen från invigningen. Nu är snart byggnadsarbetet klart och vi går in i en ny fas i arbetet då vi ska bygga upp alla program som ska hjälpa flickorna få en bättre framtid. Två av oss från styrelsen i Lyft ett barn kommer att åka till Indien i slutet av februari för att planera tillsammans med våra partners på plats. Och köpa möbler och inreda centret. 
  Vi vill säga ett stort tack till Nordisk hemservice som valt att ge årets julklappar till flickorna i Kolkata, för att kunna fortsätta arbetet med att bygga en hälsoklinik. 

  Vi i "Lyft ett barn" önskar er alla en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

 • Höstens två stora händelser

  by Anita Rikardsson | Oct 14, 2013

  Just nu är vi mitt i planeringen av höstens två stora händelser - och det känns väldigt spännande!

  Den första äger rum den 6 november.

  Då inviger vi utvecklingscentret för flickor i Kolkata. Under mer än 4 år har insamlingen och byggnadsarbetet pågått. Det är många som har gett sina gåvor och sponsrat detta på olika sätt och vi är så tacksamma för alla som bidragit!
  Hannah Graaf och Linda Bergling kommer att medverka vid invigningen, och flera av oss i styrelsen för Lyft ett barn kommer att vara med på resan till Indien. 

  Nu går vi in i nästa fas i arbetet - att planera och starta olika program för yrkesutbildning, alfabetisering mm. Centret behöver inredas och hela tomten behöver göras i ordning. Det har regnat ovanligt mycket under den här hösten, så arbetet med tomten har varit omöjligt att göra klart.

  Den andra stora händelsen är årets Faddergala den 7 december.

  I år har vi den norska sångerskan Synnöve Aanensen och den välkände pianisten Putte Nelsson som gästartister. Om du brukar gå på julkonserter - så satsa på den här kvällen! Det är fri entré och hela kvällen kommer att genomsyras av ett stort engagemang för barnen i vår värld. Läs mer i artikeln under "Aktuellt".

  Go comment!
 • Årsmöte

  by Anita Rikardsson | May 14, 2013

  I eftermiddag ska vi ha vårt tredje årsmöte. Vi är väldigt glada och tacksamma för alla gåvor som strömmat in under 2012 och som vi kunnat sända vidare till våra mottagare. Nyckeltalen från våra årsredovisningar finns tillgängliga att läsa på Svensk insamlingskontrolls hemsida HÄR.

  År 2011 sände vi ut 82 % av insamlade medel till vårt ändamål och 2012 116 %. Vi strävar efter att använda de insamlade medlen så effektivt som möjligt, hålla en hög standard när det gäller dokumentation och utvärdering av våra insatser och att ligga på en administrationskostnad som inte överstiger 10 %. Det har hittills gått bra tack vare att vi alla i organisationen jobbar ideellt.

  Go comment!
 • Roligt att du hittade oss!

  by Anita Rikardsson | May 14, 2013
  Välkommen till vår blogg! Här kommer vi att dela med oss av aktuella händelser och nyheter i vår insamlingsorganisation. Sedan vi startade våren 2010 har vi satsat stort på projektet för flickor i Kolkata, och nu håller vi på att planera invigningsresan som blir i november i år. Igår fick vi rapporter från vår byggmästare att det stora jobbet med att ställa i ordning tomten har påbörjats. Det känns väldigt bra. När monsunregnen sätter igång framåt juli/augusti så hoppas vi att allt är klart. Nu ska de sista husen målas och få dörrar och fönster monterade. Du får gärna ge en gåva till inredning och möbler, så att allt finns på plats till invigningen.
  Igår fick vi rapporter från vår samarbetspartner i slummen på Filippinerna. Hälsokliniken i Inayawan utvecklas positivt och arbetet med den nya kliniken i Lapu Lapu är precis i startgroparna. Vi hoppas få nya foton därifrån nästa vecka. Tyvärr har starten försenats nästan ett år på grund av omorganisation hos vår mottagare. Vi är ju ivriga att sätta igång men samtidigt vill vi att mottagaren ska vara redo att förvalta våra bidrag/era gåvor säkert och tryggt. Då får man ibland rusta sig med lite extra tålamod.
  Go comment!