Årsmöte

by Anita Rikardsson | May 14, 2013

I eftermiddag ska vi ha vårt tredje årsmöte. Vi är väldigt glada och tacksamma för alla gåvor som strömmat in under 2012 och som vi kunnat sända vidare till våra mottagare. Nyckeltalen från våra årsredovisningar finns tillgängliga att läsa på Svensk insamlingskontrolls hemsida HÄR.

År 2011 sände vi ut 82 % av insamlade medel till vårt ändamål och 2012 116 %. Vi strävar efter att använda de insamlade medlen så effektivt som möjligt, hålla en hög standard när det gäller dokumentation och utvärdering av våra insatser och att ligga på en administrationskostnad som inte överstiger 10 %. Det har hittills gått bra tack vare att vi alla i organisationen jobbar ideellt.

Comment

  1.