Lite glimtar från Filippinerna och Indien

by Anita Rikardsson | Apr 04, 2014

Våra resor i februari gav oss bra inblick i projekten både i Filippinerna och i Kolkata i Indien. 
Göran träffade de nya lokala ledarna för IGC foundation SE Asia, och arbetet med klinikerna i slumområdena Inayawan och Lapu Lapu. Arbetet med den nya kliniken i Lapu Lapu utvecklas. Lokalerna är rymliga och det finns air condition, men elförsörjningen behöver bli bättre. Under besöket kom ett team på sju läkare en dag och gjorde hälsokontroller och gav mediciner till både barn, ungdomar och vuxna i området. Vi planerar att ha en invigning av den nya kliniken i oktober i år. Göran träffade även ledarna för en annan av våra mottagarorganisationer CFF, där vi är i startgroparna med ett projekt som vänder sig till undernärda barn. Mer information om detta kommer framöver. 
Det blev en intensiv kontaktskapande vecka i Kolkata. Kylskåp, stolar till samlingslokalen, möbler till gästhuset och till föreståndarbostaden, verktyg, madrasser m m inhandlades. En dag träffade vi byggmästaren och gick runt hela tomten för att inspektera det som gjorts och sådant som behöver kompletteras eller fortsätta byggas. Vi planerade för iordningställande av tomten och utomhusytorna och såg behovet av expertkunskap här, för att använda marken så effektivt som möjligt. Vi planerade för bygget av kliniken och inväntar ritningarna på den nu. Dessutom hann vi med flera studiebesök till andra organisationer som arbetar med hälsovård eller verksamheter som ger arbetstillfällen för utsatta grupper i samhället. Vi fick goda kontakter men det återstår en hel del planeringsarbete innan vi kan sätta igång våra kurser och utvecklingsprogram. Tillsammans med föreståndarparet pratade vi igenom möjligheterna att ta emot flera flickor till centret snart, vilka intagningsrutiner vi ska följa och vilka resurser som behövs för framtiden. 

Comment

  1.