Faddergala, nytt projekt och resa till Indien

by Anita Rikardsson | Nov 16, 2015
Faddergalan den 24 oktober blev en härlig kväll (du kan se liveinspelningen från kvällen HÄR) och även starten på vårt nya insamlingsprojekt - att bygga ett center för utsatta flickor i Nepal.
Det känns väldigt angeläget att komma igång med insamlingen till detta. Många drabbades hårt av jordbävningen i april i år, många familjer blev hemlösa och situationen för de fattiga ännu svårare, vilket gör risken ännu större att flickor hamnar på gatan, säljs som sexslavar eller till trafficking. Faddergalakvällens insamling som inbringade  drygt 85 000 kronor, gick dels till färdigställande av utvecklingscentret i Kolkata och dels till detta nya byggprojekt i Nepal. Insamlingen till Nepal kommer att fortsätta under hela 2016.
Vice ordförande i Lyft ett barn, Göran Zetterlund, kommer att besöka utvecklingscentret i Kolkata, under december eller i början av nästa år. Eftersom monsunregnen i sommar varit extra kraftiga med stora översvämningar som följd, finns det en hel del som behöver åtgärdas bl a att höja tomten ytterligare liksom infartsvägen till centret. Den nya kliniken skall inredas och utrustning köpas in. Insamling till detta pågår också kontinuerligt.