Slutspurt på insamlingen till Kolkata

by Anita Rikardsson | Mar 29, 2016

Efter besöket på utvecklingscentret i Kolkata i december har Göran Zetterlund haft kontinuerlig kontakt med byggmästaren. Nu skall avloppet åtgärdas så att risken för översvämning under nästa monsunperiod minimeras. Det är förstås viktigt att få detta klart inom några månader eftersom det börjar regna redan i juli.
Göran kommer att besöka centret igen i månadsskiftet maj/juni för att se hur arbetet utvecklar sig.
Nu samlar vi in 200.000 kronor för att göra färdigt det sista på byggnaderna och på tomten.
Flera nya flickor har kommit till centret den sista tiden och vidareutvecklingen av kliniken och yrkesträningsprogrammen pågår parallellt med slutförandet av byggnationen.

Vill du ge en gåva kan du göra det till bankgiro 900-1934 eller till vårt Swishnummer 1239001934.