Hälsningar från projekten i Katmandu och Kolkata

by Anita Rikardsson | Jun 15, 2016

Göran Zetterlund, vice ordförande i Lyft ett barn, har nyligen återvänt från ett två veckor långt besök i Nepal och Indien.

Nepal
Först besökte han de två projekten i Katmandu: djurfarmen och det nya byggprojektet/flickhemmet.
HÄR kan du se film från hans besök.

Indien
Därefter åkte han till utvecklingscentret för flickor i Sonarpur utanför Kolkata. 
HÄR kan du se hur arbetet fortskrider och du kan även höra två av de äldre flickorna berätta om vad centret har betytt för deras liv och framtid.

Ge en gåva
Vill du ge en gåva till något av dessa projekt går det bra till bankgiro 900-1932, märk din inbetalning med Nepal eller Kolkata.
Tack för ditt stöd!