Kommande besök i Nepal och Indien

by Anita Rikardsson | Feb 13, 2017

Just nu planerar vi för den kommande resan.
Linda Bergling och Göran Zetterlund, ordförande respektive vice ordförande i Lyft ett barn kommer att besöka två projekt i slutet av mars i år.

Först blir det ett besök hos flickorna i Katmandu, för att träffa dem och se hur det går med byggnationen av det nya flickhemmet. Flickorna har mycket att berätta om hur deras liv fått en helt ny inriktning och nya möjligheter tack vare flickhemmet. Chena, som under sommaren genomgick en operation efter en svår brännskada, har också fått ett helt nytt liv tack vare alla er som stöttar arbetet i Nepal.

Det kommer även att bli ett besök på djurfarmen där vi just nu är i behov av flera bufflar för att öka mjölkproduktionen. Några är dräktiga och under den tiden ger de ingen mjölk. Vi skulle behöva ca 20 bufflar totalt. Hör gärna av dig till oss på info@lyftettbarn.se om du vill stödja detta arbete.

Resan går vidare till utvecklingscentret i Kolkata. Här händer det saker! Den stora tomten med gräsmattor och planteringar skall göras i ordning och vi behöver även samla in pengar för att utrusta lekplatsen för barnen.
Sömnadsutbildningen har påbörjats och vi inväntar nya rapporter om hur det utvecklar sig.