Reserapport

by Anita Rikardsson | May 08, 2017

I månadsskiftet mars/april besökte vår ordförande Linda Bergling och vår vice ordförande Göran Zetterlund projekten i Nepal och i Kolkata och här kommer några korta glimtar från deras besök.
 
Byggandet av flickhemmet i Nepal går framåt. Den första våningen står klar och en andra våning har påbörjats. Allt invändigt arbete kvarstår och insamlingen pågår för att bygga hela hemmet klart. Du kan ge en gåva till BG 900-1932, märk den "Nepal".

Hemmet skall ge fattiga och föräldralösa unga flickor/kvinnor en trygg uppväxt, och rädda dem från att hamna i sexhandel eller bli bortgifta. Alla flickorna får ett tryggt hem och en bra skolutbildning genom stöd från församlingen Arken (www.arken.org/mission) och från Trosgnistans mission, genom deras respektive fadderprogram.

Linda på byggarbetsplatsen i Nepal mars 2017

Linda och Göran besökte även djurfarmen med bufflar och kalvar utanför Nepal. Det behövs flera stödjare och sponsorer för att den ska växa och utvecklas och tanken är att de skall kunna starta ett eget mejeri i framtiden. Farmen ger arbetstillfällen och försörjning för de äldre pojkarna som vuxit upp på församlingen Arkens barnhem i Katmandu. Och överskottet från mjölkförsäljningen på farmen stödjer pojkarnas skolutbildning.

Linda och Göran besökte även utvecklingscentret i Kolkata. Där pågår för närvarande iordningställande av tomten med planteringar och grönområden. Flera nya flickor har kommit till centret och en grupp unga kvinnor från närområdet kommer varje vecka och får undervisning i sömnad.

Sömnadsutbildning Kolkata

Linda med flickorna i Kolkata

Vi fortsätter insamlingen för att göra utvecklingscentret helt färdigt, bl a en lekplats för barnen och utrustning av hälsokliniken. Du kan ge en gåva till BG 900-1932, märk den "Kolkata".