Om ”Lyft ett barn ut ur mörkret”

Insamlingsorganisationen “Lyft ett barn ut ur mörkret” som bildades i januari 2010 är en ideell allmännyttig förening på kristen grund. Vårt huvudändamål är att lindra nöd och lidande bland barn, ungdomar och vuxna i Sverige och internationellt.
Vi samarbetar med organisationer i Sverige och har för närvarande fem internationella mottagarorganisationer – i Indien, Filippinerna, Uganda och Guatemala.
Internationellt förmedlar vi ekonomiska medel för att bygga och driva skolor, barncenter och kliniker, för genomförande av utvecklings- och utbildningsprojekt, katastrofinsatser, hälso- och sjukvård, brunnsborrning, miljöprojekt och självförsörjningsprojekt. 

90-konto

”Lyft ett barn ut ur mörkret” har 90-konto och står under granskning av Svensk insamlingskontroll.

Årsredovisning

"Lyft ett barn ut ur mörkret" lämnar varje år en årsredovisning till Svensk insamlingskontroll.
 HÄR kan du läsa hur våra insamlade medel har använts under respektive verksamhetsår.