Loading...
Jordbruksprojekt och djurhållning i Nepal 2018-11-01T09:44:21+00:00

Jordbruksprojekt och djurhållning i Nepal

Ett pojkhem för ca 20 – 25 fattiga pojkar i Katmandu har under 2014 startat detta som ett självförsörjningsprojekt för att bl a kunna finansiera pojkarnas skolgång. Boskapsfarmen har genererat inkomst redan från första dagen, eftersom de köpt in bufflar som redan producerar mjölk. De är i olika åldrar så att mjölkproduktionen sker med kontinuitet utan avbrott. Intäkten genom uppfödning av grisar kommer att vara mer säsongsbetonad.

Kostnad för att få igång en kontinuerlig produktion och den nödvändiga infrastrukturen beräknas till ca 100 000 kronor.

BUFFLAR, KALVAR och en ny framtid

I Katmandu Nepal stödjer församlingen Arken fattiga pojkars och fickors uppväxt och utbildning genom den indiska organisationen Bethel Felllowship Trust. Ett självförsörjningsprojekt med djurhållning av bufflar och grisar samt odlingar startades 2014. Projektet har genom mjölkproduktion och försäljning börjat generera vinst som används till pojkarnas skolgång och driften av ett pojkhem. Projektet ger arbetstillfällen och inkomst till de äldre tonåringarna. Det finns plats för flera bufflar med kalvar och under sommaren 2018 startades en liten butik där man säljer mjölk till allmänheten. Vi har köpt in utrustning till ett mejeri och under hösten 2018 går medarbetarna utbildning för att lära sig att tillverka mejerivaror på ett professionellt sätt. Vi hoppas kunna komma igång med full produktion på mejeriet i början av 2019. Vi behöver köpa in en bra bil för transport av mjölken och leverans av varorna.

Nybyggnation av CENTER FÖR FLICKOR

För tre år sen började byggnationen av ett center för utsatta flickor. Centret ska rädda dem från att bli bortrövade, bortgifta eller utsatta för våld och prostitution. Flickorna får en bra utbildning i näraliggande skolor, de får hälsovård och en trygg miljö att växa upp i. Ett 20-tal flickor har nyligen flyttat in. Nu återstår att bygga färdigt och inreda övervåningen, kök och matsal, duschar och toaletter samt att göra fint på tomten runt centret.

Ge en gåva här >>