Framtidshopp för flickor och pojkar i Nepal

POJKHEMMET I KATMANDU – startades 2005 och ger ca 25 pojkar möjlighet till en trygg uppväxt, social utveckling i en kärleksfull gemenskap samt en bra utbildning. Pojkarna kommer från mycket fattiga förhållanden där en eller båda föräldrarna dött.

BUFFELFARM/JORDBRUKSPROJEKT/MEJERI – eftersom kostnaderna i Nepal stiger önskade vår samarbetspartner starta ett självförsörjningsprojekt som på sikt ska ge intäkter för att driva pojkhemmet och flickhemmet och bl a täcka deras skolavgifter och utbildning. De fick ekonomiskt stöd från oss att komma igång med inköp av de första bufflarna  och några grisar år 2014. Buffelfarmen har utvecklats medan grisuppfödningen har avvecklats. Mjölk produktionen sker med kontinuitet, i början såldes mjölken till privatpersoner och till ett mejeri. Under 2018 fick de stöd att starta ett eget mejeri och utbilda personal. Mejeriet heter ”Ebenezer dairy” och idag säljer de mjölk, ost och yoghurt i en liten butik och levererar även varor hem till privatpersoner vilket är mycket populärt.

FLICKHEM I KATMANDU – landområde köptes in 2015 och nybyggnationen av Bethel Restoration Center kom igång. Flickhemmet skall vara en trygg plats för de flickor som annars riskerar att bli bortrövade, bortgifta eller utsatta för våld och prostitution. Många av dem miste sina anhöriga, föräldrar och syskon i jordbävningen 2015. Genom stöd från centret får flickorna en bra utbildning i näraliggande skolor, de får hälsovård och en trygg miljö att växa upp i.

Mottagarorganisation i dessa projekt är Bethel Fellowship Trust Nepal (moderorganisationen har sitt kontor i Indien). Församlingen Arken ger regelbundet stöd till pojkarna och flickorna genom fadderprogram. Byggnationen av flickhemmet har skett i samarbete mellan BFT, Arken, Lyft ett barn och Trosgnistans mission.

BUFFELFARMEN

Självförsörjningsprojektet ger förutom mjölk och mejerivaror till försäljning även arbetstillfällen och inkomst till de äldre tonåringarna. Det finns plats för flera bufflar med kalvar i takt med att arbetet utvecklas. När mjölkproduktionen ökar kommer även mejeriet att kunna öka sin försäljning av mjölk, ost och yoghurt.
För några år sen samlade vi in medel och byggde en stabilare ladugård, eftersom den första blivit förstörd under monsunperioden.

Aktuella behov

För närvarande gräver vi en ny brunn, men vi behöver inom en snar framtid även bygga en ny ladugård så att fler bufflar kan få plats och arbetet kan växa. 

Inköp av en buffel med kalv: kostnad 10 000 kronor

Bygga ny ladugård: kostnad ca 70 000 kronor. 

Ge en gåva här >>

FLICKHEMMET

Tomten till ”Bethel Restoration Center” införskaffades 2015 och byggnationen påbörjades 2016. Det fanns ett stort behov av att ta hand om fattiga och utsatta flickor efter den stora jordbävningen i Nepal 2015. En del förlorade sina föräldrar, syskon och andra anhöriga, hamnade i en situation där de varken hade mat, husrum eller försörjning. Risken att bli gatubarn, bortrövad, bortgift eller offer för människohandel var stor. I startskedet bodde flickorna i en lägenhet medan den första etappen av flickhemmet byggdes. Nu bor ca 25 flickor på hemmet. En andra våning är byggd men inte helt färdig. Toaletter, duschar, kök och matsal behöver färdigställas och utomhus behöver en väg och en mur byggas för att skydda hemmet och tomten från landras när det är monsunperiod.

Aktuella behov

Slutföra byggnationen, inreda och göra i ordning utomhus:

100 000 kronor. 

Ge en gåva här >>