Jordbruksprojekt med bufflar och mejeri
ger barnen i Nepal en ny framtid

Pojkhemmet i Katmandu startades 2005 och ger ca 25 pojkar från mycket fattiga förhållanden en möjlighet till en trygg uppväxt och utbildning. Under de senaste åren har dock kostnaderna ökat dramatiskt i Nepal. Vår mottagarorganisation kom med idén att starta ett jordbruksprojekt – en buffelfarm med mjölkproduktion.
De fick ekonomiskt stöd från oss att komma igång med detta självförsörjningsprojekt år 2014, där syftet var att på sikt helt kunna finansiera pojkarnas skolgång.

Boskapsfarmen har genererat inkomst redan från första dagen, eftersom de köpt in bufflar som redan producerar mjölk. Mjölkproduktionen sker med kontinuitet och i början såldes mjölken till privatpersoner och till ett mejeri. Under 2018 fick de stöd att starta ett eget mejeri och utbilda personal. Mejeriet har nyligen kommit igång. Det heter ”Ebenezer dairy”, säljer mjölk, ost och yoghurt i en liten butik och levererar även varor hem till privatpersoner vilket är mycket populärt.

BUFFLAR, KALVAR och en ny framtid

Självförsörjningsprojektet ger förutom mjölk och mejerivaror till försäljning även arbetstillfällen och inkomst till de äldre tonåringarna. Det finns plats för flera bufflar med kalvar så vill du vara med och utveckla detta arbete kan du göra det genom att köpa en buffel. Den kostar 10 000 kronor.

Aktuella behov

Just nu finns också ett stort behov av att bygga en ny och stabilare ladugård eftersom den första blivit förstörd under monsunperioden. Vi samlar in 100 000 kronor för detta ändamål. Ge din gåva redan idag!

Nybyggnation av CENTER FÖR FLICKOR

För tre år sen började byggnationen av ett center för fattiga och utsatta flickor. Bygget sker i samarbete mellan församlingen Arken, Trosgnistans mission och gåvor från Lyft ett barn. Centret kommer att bli en trygg plats för de flickor som annars riskerar att bli bortrövade, bortgifta eller utsatta för våld och prostitution. Många av dem miste sina anhöriga, föräldrar och syskon i jordbävningen 2015. Genom stöd från centret får flickorna en bra utbildning i näraliggande skolor, de får hälsovård och en trygg miljö att växa upp i.

Aktuella behov

Ett 20-tal flickor har nyligen flyttat in, men det är ganska mycket som behöver byggas klart. Övervåningen skall inredas och möbleras, kök och matsal ska byggas liksom duschar och toaletter. Dessutom behöver tomten göras i ordning med staket/mur och plantering av träd och andra växter och kanske en lekplats. Insamlingsmålet är 150 000 kronor.

Ge en gåva här >>