Loading...
Hälsoklinik i slumområdet Lapu Lapu Filippinerna 2018-11-01T09:26:29+00:00

Hälsoklinik på soptippen Inayawan i Cebu, Filippinerna

Kliniken är belägen i ett community center på soptippen Inayawan i Cebu och har varit i funktion sedan 2008. På centret finns en förskola och stödundervisning till skolbarn efter skoldagens slut.  Kliniken erbjuder hälsokontroller, provtagning, medicinering och behandling av de vanligaste sjukdomarna. Barnen på förskolan undervisas om grundläggande hygien, man har en ”mamma-klubb” där man undervisar om amning, barnavård, föräldraskap och preventivmedel. En läkare och tre volontär sjuksköterskor arbetar på kliniken i Inayawan och i Lapu Lapu.

Resultat av arbetet

De första årens arbete har resulterat i ett minskat antal sjukdomsfall. Antalet sjukhusbesök har minskat och man har kunnat spåra och förhindra spridning av t ex diarrésjukdomar som haft sin orsak i förorenat vatten. I och med att vården är gratis lyfter kliniken av en stor ekonomisk börda från familjerna.

Aktuella behov

– Genomförande av vaccinationskampanjer mot bl a hepatit, stelkramp, mässling, rabies och TBC.
– Erbjuda avmaskningsprogram till alla barn i området.

Mottagarorganisation

IGC Foundation SE Asia

Start av ny klinik i Lapu Lapu

Det var många som följde Magdalenas resa i Filippinerna via hennes blogg och gensvaret att vara med och bygga en ny klinik var stort. Projektet blev pga omorganisationer något år försenat. Under 2013 drabbades även området i Cebu av naturkatastrofer (jordbävning, tyfonen Haiyan) vilket ytterligare försenade starten av kliniken eftersom samarbetsorganisationen använt sina resurser för humanitär hjälp i första hand. Under januari – februari 2014 påbörjades arbetet med kliniken. Behoven av fast personal såsom läkare och sjuksköterskor är fortsatt stora. 

Invigning av kliniken våren 2015

I april 2015 var Magdalena Graaf i Lapu Lapu och invigde den nya kliniken. Under invigningsdagen fick fler än hundra vuxna och tvåhundra barn undersökas av läkare och få mediciner utskrivna. Inbjudna talare höll flera seminarier om hälsovård. Kliniken fortsätter att utvecklas och ger idag gratis vård till mer än tvåhundra familjer med barn, de allra mest utsatta i närområdet. Kliniken behöver fortsatt ekonomiskt stöd för att anställa och behålla engagerad och välutbildad personal.

Ge en gåva här >>