Bakgrund till projektet

Slumområdet/soptippen i Lapu Lapu ligger strax utanför Cebu city. Här bor många fattiga familjer som livnär sig på det som går att återvinna av soporna. Familjerna är ofta mycket stora (upp till 10 – 12 barn per familj). Området saknar avlopp och vatten förutom från några enstaka brunnar. Röken från sopförbränningen ger barnen andningsproblem. Eftersom det är en tuff miljö bor det inte många äldre i området utan befolkningen är ung upp till medelålders och det är en hög procent analfabeter bland de vuxna. År 2008 var församlingen Arken med och byggde upp en hälsoklinik i slumområdet Inayawan. Magdalena Graaf och hennes familj besökte båda slumområdena 2012 tillsammans med Linda Bergling och då föddes drömmen att starta en liknande hälsoklinik på soptippen i Lapu Lapu.

Start av hälsokliniken

Det var många som följde Magdalenas resa 2012 via hennes blogg och gensvaret att vara med och bygga en hälsoklinik i slummen var stort. Starten av projektet blev några år försenad bl a på grund av naturkatastrofer i området, men kom igång under 2014. Kliniken är inrymd i ett flertal containrar och trevligt och ändamålsenligt inredd. I april 2015 var Magdalena Graaf och Filip Larsson på plats för att inviga kliniken, Magdalena Graaf Health Clinic. Invigningen skedde tillsammans med lokala partners och Linda Bergling som genom församlingen Arken haft ett långvarigt samarbete med organisationer i Cebu för att hjälpa barn i slummen. Under invigningsdagen fick över 300 barn och vuxna gratis läkarundersökningar och mediciner. Inbjudna talare höll flera seminarier om hälsovård och hygien.

Resultat av arbetet

Kliniken ger idag gratis akutvård, hälsovård och mediciner till ca 250 familjer och är en oerhört stor hjälp för de allra fattigaste. Halvårsvis erbjuds barnen i kommunen mediciner mot inälvsmask för att stärka deras kroppar och förebygga infektioner. Kliniken erbjuder såromläggning, antibiotika och borttagning av suturer för dem som haft djupa sår. Intravenös behandling ges också till dem som är kraftigt uttorkade pga långvarig diarré, innan de förs till sjukhus. Uttorkning är ofta orsaken till dödsfall bland små barn. Det har blivit en klinik känd för sin kärlek och medkänsla för alla.

Aktuella behov

Insamlingsbehov: ca 50 000 kronor som en engångsgåva, eller 8000 kr/månad.

  • Vaccinationskampanjer mot bl a hepatit, stelkramp, mässling, rabies och TBC
  • Erbjuda avmaskningsprogram till alla barn i området
  • Kliniken behöver fortsatt ekonomiskt stöd för att anställa och behålla engagerad och välutbildad personal
  • Efter tyfonen ”Rai” i december 2021 drabbades många familjer i slummen och miste sina hem. Kliniken finns som stöd för dessa familjer och barn.

2-ÅRSJUBILEUM

Kliniken firade sitt 2-årsjubileum i maj 2017 och över 450 personer deltog i firandet. Dagen innehöll undervisning, massor med roliga lekar med fina priser för alla barnen, en härlig måltid för alla samt mat och vitaminer som familjerna fick ta med sig hem.

4-ÅRSJUBILEUM

I maj 2019 firade kliniken 4 år och i samband med detta hade familjerna i området inbjudits till gratis hälsokontroller, tandvård, föreläsningar om hygien. lekar för barnen och matutdelning. Göran Zetterlund (vice ordf i Lyft ett barn) och Magdalena Graaf deltog. 

SAMARBETE MED OPERATION SMILE

I samarbete med organisationen Operation Smile har flera operationer av barn med gomspalt genomförts, och eftervården har skötts på kliniken med mycket gott resultat.

Althea före operationen.

Althea med sin mamma vid 4-årsjubileét på kliniken i maj 2019.

SE FILMER FRÅN KLINIKEN