Om projektet

Här får flickor från fattiga förhållanden en ny chans i livet. De ska inte behöva leva som gatubarn eller bli utsatta för övergrepp och kriminalitet. På centret finns plats för 30 – 35 flickor. Här kan de få en trygg uppväxt, få känna att de är älskade och värdefulla och få hjälp att bearbeta svåra upplevelser. Genom centret får de möjlighet till utbildning och yrkesträning, medvetenhet om sina rättigheter i samhället och de uppmuntras att själva påverka sin framtid. Sin grundutbildning får de i skolor som ligger nära centret.

Centret började byggas 2010 i samarbete mellan Bethel Fellowship Trust och församlingen Arken. De första femton flickorna flyttade in i juni 2012. Idag bor 23 flickor här och flera nya väntar på att få komma till hemmet.

Utvecklingscentret

Bygget av centret har skett i olika etapper sedan starten 2010. Tack vare många givare och sponsorer har det varit möjligt. Hannah Graaf har varit en av våra insamlingspartners som har tagit ett stort ansvar. Hon besöker centret och flickorna regelbundet. I mars 2018 iordningställdes grönområden, planteringar och lekplats. Barnen var med och målade fina färgglada figurer på insidan av muren. Ett speciellt dräneringssystem har byggts för att tomten inte skall översvämmas under monsunperioden. På baksidan av huvudbyggnaden finns trädgårdsodlingar för självhushåll. Byggnaderna behöver ständigt underhåll utvändigt och invändigt.

AKTUELA BEHOV:
50 000 kronor snarast

Vi samlar in pengar för att kunna iordningställa en uteplats i anslutning till klinikens entré. Både besökare och boende på centret ska kunna sitta här och njuta av gemenskap, utomhussamlingar, grillkvällar m m. Detta är ett sätt för centret att skapa kontakter med lokalbefolkningen och sprida information om det centret erbjuder t ex hälsovård.

Praktisk utbildning

Utbildningsprogram i praktiska ämnen t ex sömnad har påbörjats. De riktar sig främst till lokalbefolkningen, i första hand unga kvinnor. Vi har en lärare på plats och de får lära sig grundläggande sömnadsteknik. Det behövs även utbildning i ekonomi för att de i framtiden ska ha möjlighet att starta upp egen verksamhet. Några av dem som genomgått kursen syr idag upp kläder på beställning.

AKTUELLA BEHOV:
Ca 50 000 kronor

Sysalen och allaktivitetsrummet behöver utrustas med arbetsmaterial och ytterligare inredning och möbler.

Utveckling av hälsokliniken

Kliniken skall erbjuda basal hälsovård, rådgivning och vägledning, undervisning om hygien, kurser och seminarier för att vidareutbilda dem som arbetar bland barn och i social verksamhet. Samarbete har etablerats med Hope Hospital som genomfört vaccinationsprogram och ögonundersökningar/operationer.

AKTUELLA BEHOV:
8000 – 10 000 kronor/månad.
Detta är kostnaden för att kliniken ska kunna anställa en läkare på deltid och en sjuksköterska.

Tandvårdsambulans

Vi undersöker möjligheten att införskaffa en tandvårdsambulans som kan vara stationerad på kliniken och även åka runt och betjäna befolkningen i byarna med tandvård och förebyggande insatser. Behovet av tandvård är mycket stort.