Loading...
Utvecklingscenter för flickor i Kolkata 2018-11-01T09:17:50+00:00

Utvecklingscenter för flickor i Kolkata Indien

Vi vill ge flickor från fattiga förhållanden en ny chans i livet! De ska inte behöva leva som gatubarn eller bli utsatta för övergrepp och kriminalitet. På centret ska 30 – 35 flickor få en trygg uppväxt, de ska få känna att de är älskade och värdefulla och få hjälp att bearbeta svåra upplevelser. De ska få utbildning och yrkesträning, bli medvetna om sina rättigheter i samhället och uppmuntras och stödjas i att själva påverka sin framtid. De får sin grundutbildning i skolor som ligger nära centret. Centret började byggas 2010 i ett samarbete mellan Bethel Fellowship Trust och församlingen Arken. De första femton flickorna flyttade in i juni 2012. Idag bor 23 flickor här och flera nya flickor väntar på att få komma till hemmet.

Planer för den närmaste framtiden

Utbildningsprogram i praktiska ämnen håller på att startas (t ex sömnad), som även ska rikta sig till befolkningen (främst unga kvinnor) i närområdet. Genom kliniken vill vi erbjuda basal hälsovård, rådgivning och vägledning, undervisning om hygien, anordna kurser och seminarier för att vidareutbilda dem som arbetar bland barn och i social verksamhet. Samarbete har etablerats med Hope Hospital. Vi undersöker just nu möjligheten att införskaffa en tandvårdsambulans som kan vara stationerad på kliniken och även åka runt och betjäna befolkningen i byarna med tandvård och förebyggande insatser.
I mars 2018 iordningställdes grönområden och lekplatsen.  Nu återstår att bygga en uteplats i anslutning till klinikens entré där man kan ha gemenskap och samlingar.

Ge en gåva här >>